Αξιολόγηση

Αξιολόγηση

Η υπηρεσία «Αξιολόγηση» περιλαμβάνει μέτρηση ανάλυσης σύστασης σώματος με τον πολυσυχνοτικό αναλυτή InBody 720 καθώς και αξιολόγηση της διατροφικής πρόσληψης του πελάτη. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται συνεδρία όπου συζητούνται αναλυτικά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και πιθανές κατευθύνσεις.

Η ανάλυση σύστασης σώματος περιλαμβάνει εκτίμηση της λιπώδους μάζας, μυϊκής μάζας, λίπους στην περιοχή της κοιλιάς, οίδημα, ενδοκυττάρια και εξωκυττάρια υγρά, σωματική κατανομή και σωματική δύναμη.

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα:

  • Που θέλουν να μάθουν τη σύσταση του σώματος τους καθώς και την ποιότητα της διατροφής τους.
  • Που θέλουν, σε συνέχεια χρήσης κάποιας υπηρεσίας, να έχουν μια συνεχή παρακολούθηση της σύστασης του σώματος τους και της διατροφής τους.
assessment
ESPA