Συμβουλευτική εξ’ αποστάσεως

Σκοπός της υπηρεσίας είναι να εξυπηρετήσει άτομα εκτός Αθηνών που ενδιαφέρονται για τις υπηρεσίες μας. Η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως για παράδειγμα με τη χρήση του προγράμματος skype, καθώς και μέσω τηλεφώνου ή/ και διαδικτύου.

Για τη συγκεκριμένη υπηρεσία είναι απαραίτητη η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο καθώς και η ύπαρξη λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα:

  • Που διαμένουν εκτός Αθηνών.