Πέρα από τη δίαιτα

Πέρα από τη δίαιτα

«Αυτό δεν είναι ένα πρόγραμμα δίαιτας».  Στο «Πέρα από τη δίαιτα», ενώ σκοπός είναι η απόκτηση και διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους, δίνεται έμφαση στη θετική αυτο-εκτίμηση και στην εικόνα του σώματος και όχι στη «δίαιτα».

Οι χρόνια υπέρβαρες γυναίκες είναι συχνά «παγιδευμένες» σε ένα φαύλο κύκλο απώλειας και επαναπρόσληψης βάρους. Παράλληλα η αυτό-εκτίμηση συνεχώς μειώνεται κατά τη διάρκεια αυτού του φαύλου κύκλου. Η κοινωνική πίεση για αδύνατισμένο σώμα είναι μια πανίσχυρη «δύναμη». Για χρόνια υπέρβαρες γυναίκες αυτό μπορεί να είναι «επικίνδυνο» ψυχολογικά αλλά και οργανικά.

Η υπηρεσία ξεκινά με την επισκόπηση των προσπαθειών για απώλεια βάρους στο παρελθόν καθώς και της σχέσης τους με την εικόνα του σώματος και την αυτό-εκτίμηση. Τα αίτια και οι συνέπειες της παχυσαρκίας συζητούνται και προτείνονται εναλλακτικοί τρόποι μείωσης του βάρους. Το πρόγραμμα αποτελείται από 12 συνεδρίες και στόχος του είναι η επανεγκαθίδρυση του φυσιολογικού τρόπου διατροφής, η βελτίωση της αυτό-εκτίμησης, η διαχείριση των αρνητικών μηνυμάτων από τον εαυτό και τους άλλους (διεκδικητικότητα) για το σχήμα και το βάρος του σώματος, η αποδοχή του εαυτού καθώς και η αποδοχή της εικόνας του σώματος.

Η υπηρεσία απευθύνεται σε:

  • Χρόνια υπέρβαρες γυναίκες που έχουν ταλαιπωρηθεί με συνεχείς προσπάθειες να μειώσουν το σωματικό τους βάρος και θέλουν να δοκιμάσουν μια νέα προσέγγιση.

Πηγές:

  • Ciliska Donna (1990), Beyond Dieting – Psychoeducational interventions for chronically obese women: a non-dieting approach, Brunner/ Mazel publishing.
  • Σωτήρχου Αλεξάνδρα (2011), Σημειώσεις σεμιναρίου «Πέρα από τα όρια της δίαιτας».
Πέρα από τη δίαιτα
ESPA