Φιλοσοφία

Φιλοσοφία

Η υγεία είναι ένα από τα σημαντικότερα αγαθά. Η διατροφή αποτελεί ένα τροποποιήσιμο παράγοντα που σχετίζεται με την υγεία. Οι κατάλληλες επιλογές τροφίμων καθώς και η διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους αποτελούν «ασπίδα» ενάντια στα χρόνια νοσήματα ενώ προσφέρουν ευεξία. Σε αντίθεση, οι λιγότερο κατάλληλες επιλογές τροφίμων και το αυξημένο σωματικό βάρος συμβάλουν στην ανάπτυξη χρόνιων νοσημάτων.

Πιστεύουμε ότι η κατάλληλη εκπαίδευση οδηγεί στη βελτίωση της σχέσης του ατόμου με το φαγητό.

Η φιλοσοφία μας βασίζεται στο ότι δεν χρειάζεται μόνο θέληση για την επίτευξη ενός στόχου, αλλά και κατάλληλη μέθοδος. Προτρέπουμε τους πελάτες μας να δουν την προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου τους, ως μια εκπαιδευτική διαδικασία. Για αυτό το λόγο, πεποίθηση μας είναι ότι η βελτίωση έρχεται μόνο μέσω της προσπάθειας αλλά και της κατάλληλης καθοδήγησης. Ακόμη, αποδεχόμαστε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια αναμφίβολα θα οδηγήσει ή έχει ήδη οδηγήσει και σε λάθη, τα οποία όμως αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η επιστημονική γνώση, η εμπειρία μας καθώς και ο σεβασμός μας στην ιδιαιτερότητα και τις προτιμήσεις του ατόμου, αποτελούν τα απαραίτητα συστατικά για μια δημιουργική συνεργασία, η οποία έχει ως απώτερο σκοπό την επίτευξη του στόχου του πελάτη.

Είμαστε εδώ για να ακούσουμε τις ερωτήσεις του πελάτη και να παρέχουμε λύσεις μέσω υψηλού επιπέδου διαιτολογική συμβουλευτική, βασισμένη στη σύγχρονη βιβλιογραφία (evidence based dietetics).

ESPA