Συγγραφή άρθρων

Συγγραφή άρθρων

Η επιστημονική μας κατάρτιση μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοούμε σε βάθος τα επιστημονικά δεδομένα ενώ η εμπειρία μας, μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες και τις ανησυχίες των καταναλωτών σε σχέση με τη διατροφή και την υγεία. Επιπρόσθετα, η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Διαιτολόγου – Διατροφολόγου καθώς και η εμπειρία μας προσδίδουν αξιοπιστία στα άρθρα που υπογράφουμε.

Τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι η συγγραφή άρθρων φιλικών προς το χρήστη με πλήρες αλλά και στοχευμένο περιεχόμενο και ύφος. Η παράδοση των άρθρων πραγματοποιείται ημέρες πριν από την προθεσμία, βιβλιογραφικές αναφορές υποστηρίζουν το περιεχόμενο των άρθρων ενώ προτείνονται ιδέες σχετικά με το περιεχόμενο πινάκων, σχεδιαγραμμάτων και γραφημάτων που θα συνοδεύουν το άρθρο.

Η υπηρεσία απευθύνεται σε:

  • Έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης που θέλουν να συμπεριλάβουν άρθρα διατροφής στις σελίδες τους.
ESPA