Σεμινάρια

seminars

Η υπηρεσία «σεμινάρια» περιλαμβάνει την οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων σχετικών με τη διατροφή & την υγεία για λογαριασμό ομάδας ατόμων με ειδικό ενδιαφέρον, όπως για παράδειγμα ασκούμενων και ασθενών.

Εναλλακτικά, η υπηρεσία περιλαμβάνει και την οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων σχετικών με τη διατροφή & την υγεία για λογαριασμό ομάδας ειδικών όπως για παράδειγμα διαιτολόγοι – διατροφολόγοι, ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, γυμναστές, κ.α.. Τα σεμινάρια διοργανώνονται είτε από Διαιτολόγους – Διατροφολόγους συνεργάτες μας κατά αποκλειστικότητα είτε σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία περιλαμβάνει τη διεξαγωγή σεμιναρίων κατά πρόσωπο ή μέσω διαδικτύου (webinars).

Η υπηρεσία απευθύνεται σε:

  • Άτομα με ειδικό ενδιαφέρον για τη διατροφή.
  • Ομάδες επαγγελματιών που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στη διατροφή.
ESPA