Ισορροπημένη διατροφή

Ισορροπημένη διατροφή

Η ισορροπημένη διατροφή θωρακίζει την υγεία. Σκοπός της υπηρεσίας είναι να προσφέρει εκπαίδευση του ατόμου όσον αφορά στην ισορροπημένη διατροφή ανάλογα με τα προσωπικά του χαρακτηριστικά, τις προτιμήσεις του και τις διατροφικές συνήθειες του κοινωνικού περιβάλλοντος του.

Η υπηρεσία απευθύνεται σε:

  • Σε ανθρώπους που θέλουν να εκπαιδευτούν στην ισορροπημένη διατροφή.
ESPA