Επιστημονική επιμέλεια

Επιστημονική επιμέλεια

Η υπηρεσία περιλαμβάνει τη δημιουργία επιστημονικής μονογραφίας, ενημερωτικού φυλλαδίου που είναι βασισμένο στη σύγχρονη βιβλιογραφία ή συμμετοχή στην ανάπτυξη μενού και τη σύνταξη διατροφικών πληροφοριών για εταιρεία εστίασης. Ακόμη, μπορεί να περιλαμβάνει συμβουλευτική για την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος διατροφής.

Για την πραγματοποίηση των παραπάνω, πραγματοποιείται λεπτομερής ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Σκοπός της υπηρεσίας είναι η ανάδειξη του ρόλου ενός προϊόντος στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής καθώς και της ενημέρωσης σχετικά με τα θρεπτικά του συστατικά.

Η υπηρεσία απευθύνεται σε:

  • Εταιρείες τροφίμων.
  • Επιχειρήσεις εστίασης.
ESPA