Πρόγραμμα ευεξίας

Ευεξία

Πιστεύουμε ότι ισορροπημένη διατροφή θωρακίζει την υγεία ενώ προσφέρει ευεξία.  Σκοπός της υπηρεσίας είναι να προσφέρει μια ολιστική συμβουλευτική διατροφής και ευεξίας στο προσωπικό μιας εταιρείας/ ενός οργανισμού ή σε σχολεία/ φορείς. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την πλήρη διατροφική αξιολόγηση των εργαζομένων/ μαθητών, τη διατροφική συμβουλευτική, παρεμβάσεις στο χώρο εργασίας/ στα σχολεία με σκοπό τη βελτίωση της υγείας των εργαζομένων/ μαθητών καθώς και τη συμβουλευτική όσον αφορά στο καθημερινό μενού σίτισης τους.

Η υπηρεσία απευθύνεται σε:

  • Εταιρείες ή οργανισμούς που θέλουν να προσφέρουν ένα πρόγραμμα προαγωγής της υγείας στους εργαζομένους τους.
  • Σε σχολεία ή άλλους φορείς που θέλουν να θωρακίσουν την υγεία των μαθητών και με τη διατροφή.
ESPA