Συνεργασίες

Συνεργασίες

Η σύγχρονη προσέγγιση στην υγεία επιτάσσει τη διεπιστημονική φροντίδα (multidisciplinary care) όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Για αυτό το σκοπό συνεργαζόμαστε με ένα εύρος επαγγελματιών, διαφόρων επιστημονικών κλάδων, έτσι ώστε να προσφέρουμε ολοκληρωμένη θεραπεία. Καθώς οι στόχοι του πελάτη αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου, η σύνθεση της ομάδας μπορεί να τροποποιηθεί έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει τις μεταβαλλόμενες σωματικές και ψυχοκοινωνικές του ανάγκες.

Παραδείγματα επαγγελματιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε περιλαμβάνουν τους εξής:

  • Ιατρούς
  • Ψυχολόγους
  • Γυμναστές
  • Προπονητές
  • Φυσικοθεραπευτές
  • Νοσηλευτές

Η διεπιστημονική προσέγγιση έχει πολλά οφέλη τόσο για τον πελάτη όσο και για τους επαγγελματίες υγείας που εργάζονται ως μέρος της ομάδας. Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία της συνεργασίας οι ρόλοι όλων των μελών στο σχεδιασμό και την παροχή φροντίδας προ-καθορίζονται με σαφήνεια.

Αν είστε επαγγελματίας και θα επιθυμούσατε να συζητήσουμε πιθανούς τρόπους συνεργασίας, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας για επαγγελματίες.

ESPA