Διατροφή στο σπίτι

Διατροφή στο σπίτι

Σκοπός της υπηρεσίας είναι να εξυπηρετήσει άτομα με περιορισμούς στην κινητικότητα τους ή/και μη περιπατητικούς ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης. Οι μετρήσεις καθώς και η συμβουλευτική πραγματοποιούνται στο χώρο του ατόμου/ ασθενούς.

Η υπηρεσία απευθύνεται σε:

  • Άτομα με περιορισμούς στην κινητικότητα τους και σε μη περιπατητικούς ασθενείς.
ESPA