Διατροφικός επισκέπτης

Διατροφικός επισκέπτης

Σκοπός της υπηρεσίας είναι η ενημέρωση επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων, όπως για παράδειγμα διαιτολόγων και ιατρών σχετικά με καινούργια προϊόντα διατροφής καθώς και η υπενθύμιση για τη χρησιμότητα προγενέστερων προϊόντων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου συνεργαζόμαστε και προσφέρουμε την κατάλληλη εκπαίδευση και προετοιμασία σε επιστήμονες Διαιτολόγους – Διατροφολόγους συνεργάτες μας.

Τα χαρακτηριστικά των συνεργατών μας είναι η επιστημονική επάρκεια, η ικανότητα να αναλύουν μειονεκτήματα/ πλεονεκτήματα των προϊόντων καθώς και ανταγωνιστικών προϊόντων, η ικανότητα να αναπτύσσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες καθώς και η ουσιαστική γνώση της νομοθεσίας και της επαγγελματικής δεοντολογίας.

Η υπηρεσία περιλαμβάνει κατά πρόσωπο επισκέψεις με σκοπό την επιστημονική ενημέρωση σχετικά με το προϊόν ενώ μπορεί να συνδυαστεί με την υπηρεσία «Επιστημονική επιμέλεια», δηλαδή τη δημιουργία ενημερωτικού υλικού όπως για παράδειγμα ενός πληροφοριακού εντύπου ή επιστημονικής μονογραφίας. Μέρος της υπηρεσίας αποτελεί η δημιουργία «δικτύου» επαγγελματιών υγείας για την πραγματοποίηση των επισκέψεων.

Η υπηρεσία απευθύνεται σε:

  • Εταιρείες που θέλουν να επικοινωνήσουν το προϊόν τους σε επαγγελματίες υγείας.
ESPA