Διαχείριση βάρους

Διαχείριση βάρους

Σκοπός της υπηρεσίας είναι η βελτίωση της σχέσης του ατόμου με το φαγητό και μέσα από αυτή τη βελτίωση, η ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα το βοηθήσουν στη διατήρηση ενός σταθερού και υγιούς σωματικού βάρους.

Βασικός άξονας της υπηρεσίας είναι ο σεβασμός στις διατροφικές προτιμήσεις του ατόμου, στις καθημερινές του συνήθειες, στο πρόγραμμα του καθώς και στις αντιλήψεις του όσον αφορά στο φαγητό και στο σωματικό του βάρος.

Αρχικά, ο ρόλος του Διατροφολόγου είναι η εκπαίδευση του πελάτη όσον αφορά στη γνώση των τροφίμων όπως επίσης και στην εναρμόνιση των γευμάτων με τον τρόπο ζωής του. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας της συνεργασίας Διατροφολόγου – πελάτη εξελίσσεται περαιτέρω. Σε αυτό το στάδιο, ο ρόλος του Διατροφολόγου είναι να βοηθήσει τον πελάτη, με δομημένο και συστηματικό τρόπο, να αναπτύξει και να εδραιώσει νέες δεξιότητες διαχείρισης του φαγητού του και κατά συνέπεια του σωματικού του βάρους.

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα:

  • Που έχουν ταλαιπωρηθεί χρόνια με το βάρος τους και δεν έχουν καταφέρει να το σταθεροποιήσουν.
  • Που θέλουν να μειώσουν ή να αυξήσουν το σωματικό τους βάρος.
ESPA