ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Τα «εργαλεία» του γραφείου μας έχουν ως στόχο την έγκυρη αξιολόγηση του ατόμου όσον αφορά στη σύσταση του σώματος του καθώς και τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την υγεία του.

Κάποια από αυτά βοηθούν στην οργάνωση, στην εκπαίδευση και στην κινητοποίηση του ατόμου προς το στόχο που έχει θέσει. Κάθε εργαλείο είναι αποτελεσματικό μόνο όταν χρησιμοποιείται με τον κατάλληλο τρόπο και τη σωστή στιγμή. Η χρήση των παρακάτω εργαλείων πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον πελάτη και όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Ανάλυση

Ανάλυση σώματος με τον InBody 720

Ο πολυσυχνοτικός αναλυτής σύστασης σώματος InBody720 της Biospace είναι ο κορυφαίος αναλυτής σωματικής σύστασης για ειδικούς & ερευνητές, με ακρίβεια 0,985 σε σύγκριση με DEXA και επαναληψιμότητα 99%.

Η μέτρηση πραγματοποιείται με τη μέθοδο της βιοηλεκτρικής εμπέδησης (DSM-BIA) για κάθε τμήμα του σώματος με χρήση 6 διαφορετικών συχνοτήτων (1kHz, 5kHz, 50kHz, 250kHz, 500kHz, 1000kHz) σε κάθε ένα από τα 5 τμήματα του σώματος μέσω τετραπολικών ηλεκτροδίων αφής 8-σημείων.

Έχει δυνατότητα διαχωρισμού της σελίδας αποτελεσμάτων σε ενηλίκων και παιδική ενώ πραγματοποιεί δεκάδες αναλύσεις

Περισσότερα »
Μέτρηση λίπους

Μέτρηση λίπους με δερματοπτυχόμετρο Harpenden

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα παρουσία βηματοδότη ή εγκυμοσύνης, η μέτρηση του σωματικού λίπους με τη χρήση βιοηλεκτρικής εμπέδησης δεν ενδείκνυται.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το δερματοπτυχόμετρο αποτελεί μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση. Το Harpenden θεωρείται το δερματοπτυχόμετρο αναφοράς (gold standard) για μετρήσεις υποδόριου λιπώδους ιστού.

Μάλιστα, όταν η μέτρηση πραγματοποιείται σωστά έχει πολύ υψηλή συσχέτιση με την υδροστατική ζύγιση, που αποτελεί μέθοδο εκτίμησης του σωματικού λίπους.

Μέτρηση μέσης

Μέτρηση περιφέρειας μέσης

Αν και ο Δείκτης Μάζας Σώματος (BMI) και η περιφέρεια μέσης σχετίζονται, η περιφέρεια μέσης αποτελεί ένα ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου.

Η μέτρηση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε άτομα που κατηγοριοποιούνται ως φυσιολογικού βάρους ή υπέρβαρα ανάλογα με το BMI τους.

Μέτρηση ύψους

Μέτρηση ύψους

Μια αξιόπιστη μέτρηση του ύψους είναι απαραίτητη για τον σωστό υπολογισμό του BMI όπως επίσης και την έγκυρη μέτρηση της σύστασης του σώματος με τον αναλυτή InBody 720. Ακόμη, αποτελεί ένα σημαντικό δείκτη ανάπτυξης σε ανήλικα άτομα.

Η μέτρηση του ύψους στο γραφείο μας πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρωτόκολλο της μελέτης National Health and Nutrition Examination Survey των Η.Π.Α..

ημερολόγιο

Ημερολόγιο τροφίμων

Το ημερολόγιο τροφίμων είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον πελάτη αλλά και για τον διατροφολόγο που τον παρακολουθεί. Στον πελάτη, προσφέρει οργάνωση και δομή, ενώ συνήθως τον βοηθά να συνεχίσει στον κατάλληλο δρόμο όταν προσπαθεί να μειώσει ή να διατηρήσει το βάρος του.

Βοηθά επίσης και το διατροφολόγο, αφού με αυτό μπορεί να έχει μια πιο λεπτομερή εικόνα των επιλογών και των διατροφικών συνηθειών του πελάτη. Κατά αυτό τον τρόπο, η καθοδήγηση του γίνεται πιο αποτελεσματική.

Καθώς, σε ορισμένα περιστατικά, θεωρούμε ότι το ημερολόγιο τροφίμων αποτελεί εξαιρετικό εργαλείο, το γραφείο μας έχει σχεδιάσει και παρέχει το δικό του ημερολόγιο τροφίμων το οποίο είναι ιδιαίτερο εύχρηστο.

food

Προπλάσματα τροφίμων

Τα προπλάσματα τροφίμων είναι αληθοφανή μοντέλα που έχουν το πραγματικό μέγεθος αλλά και τα οπτικά χαρακτηριστικά των τροφίμων που απεικονίζουν.

Αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο διατροφικής εκπαίδευσης αφού με άμεσο τρόπο μπορούν να καταστήσουν σαφή την ποσότητα του εκάστοτε τροφίμου.

ESPA