Δίαιτα, άσκηση ή ψυχολόγος ;

Μέχρι το 2030 περίπου το 60% του παγκόσμιου ενήλικου πληθυσμού ενδέχεται να αποτελείται από παχύσαρκους και υπέρβαρους σύμφωνα με τις προβλέψεις της μελέτης Kelly et al. (2008). Γνωρίζουμε πως η παχυσαρκία συνδέεται μεΑναπαράσταση απώλειας βάρους αρκετές ασθένειες, χρόνιες και άλλες, οι οποίες βασανίζουν αρκετό κόσμο. Αυτός είναι και ο λόγος που μας ενδιαφέρει η μελέτη της παχυσαρκίας και της απώλειας βάρους. Εν προκειμένω εστιάζουμε στο πόσο αποτελεσματικοί είναι οι διάφορες μέθοδοι προσέγγισης της απώλειας βάρους σε σύγκριση μεταξύ τους.

Πιο συγκεκριμένα θα συγκρίνουμε τρία διαφορετικά προγράμματα, το ένα περιλαμβάνει δίαιτα μαζί με άσκηση και ψυχολογική (συμπεριφορική) υποστήριξη, και θα αναφερόμαστε σ’αυτό ως συνδυαστικό, ενώ τα άλλα δύο μόνο δίαιτα το ένα και μόνο άσκηση το άλλο.

Οι πληροφορίες που παρουσιάζουμε εδώ βασίζονται στην επιθεώρηση Johns et al. (2014) η οποία περιλαμβάνει 8 μελέτες. Οι συμμετέχοντες ήταν ενήλικες με τιμές Δείκτη Μάζας Σώματος μεγαλύτερες ή ίσες του 25, που σημαίνει πως ήταν είτε υπέρβαροι είτε παχύσαρκοι. Στο σύνολο ήταν 1022. Οι μετρήσεις έλαβαν χώρα στο τέλος του 3ου, του 6ου, του 12ου και 18ου μήνα μετά την έναρξη μιας μελέτης.

 

Άρση βαρών

Η απώλεια βάρους στο άμεσο μέλλον ήταν λίγο πολύ ίδια τόσο για το πρόγραμμα μόνο δίαιτα όσο και για το συνδυαστικό. Αντίθετα δεν ίσχυσε το ίδιο για το πρόγραμμα μόνο-άσκηση και το συνδυαστικό όπου το δεύτερο ήταν πιο αποτελεσματικό. Σε βάθος χρόνου το συνδυαστικό οδηγεί σε απώλεια βάρους μεγαλύτερη απ’ότι το κάθε ένα από τα άλλα δύο.  Δύο ακόμη ενδιαφέροντα δεδομένα ήταν ένα πως μια αλλαγή στη δίαιτα όχι μόνο μειώνει τη πρόσληψη τροφής αλλά μπορεί να αυξήσει και την άσκηση επίσης, και δύο πως πιο πολύ άσκηση μπορεί να οδηγήσει και σε καλύτερη δίαιτα.

Σκίτσο ψυχολογίας

Σαν ένα γενικό συμπέρασμα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι τα συνδυαστικά προγράμματα είναι καλύτερα για απώλεια βάρους που απαιτεί αρκετό χρόνο. Μια άλλη παρατήρηση είναι πως η δίαιτα είναι πιο σημαντική από την άσκηση, τουλάχιστον στην αρχή της προσπάθειας να χάσουμε βάρος. Ωστόσο, φαίνεται πως η άσκηση είναι κρίσιμος παράγοντας για να συνεχίσουμε να χάνουμε βάρος και μετά τους ένα δυο πρώτους μήνες, αλλά και για να διατηρήσουμε το βάρος μας αργότερα. Η ψυχολογική υποστήριξη είναι επίσης σημαντική για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία να αδυνατίσουμε, καθώς μας επισημαίνονται τα λάθη αλλά και  τα πιθανά κίνητρα για να συνεχίσουμε.

 

Πηγές

 

Johns DJ, Hartmann-Boyce J, Jebb SA, Aveyard P, Diet or exercise interventions vs combined behavioral weight management programs: a systematic review and meta-analysis of direct comparisonsJ Acad Nutr Diet, 2014; 114:1557-1568.

Kelly T, Yang W, Chen CS, Reynolds K, He J, Global burden of obesity in 2005 and projections to 2030International Journal of Obesity, 2008; 32, 1431-1437.

 

ESPA