Μέτρηση περιφέρειας μέσης

Μέτρηση μέσης

Αν και ο Δείκτης Μάζας Σώματος (BMI) και η περιφέρεια μέσης σχετίζονται, η περιφέρεια μέσης αποτελεί ένα ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου.

Η μέτρηση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε άτομα που κατηγοριοποιούνται ως φυσιολογικού βάρους ή υπέρβαρα ανάλογα με το BMI τους.

ESPA