Μέτρηση ύψους

Μέτρηση ύψους

Μια αξιόπιστη μέτρηση του ύψους είναι απαραίτητη για τον σωστό υπολογισμό του BMI όπως επίσης και την έγκυρη μέτρηση της σύστασης του σώματος με τον αναλυτή InBody 720. Ακόμη, αποτελεί ένα σημαντικό δείκτη ανάπτυξης σε ανήλικα άτομα.

Η μέτρηση του ύψους στο γραφείο μας πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρωτόκολλο της μελέτης National Health and Nutrition Examination Survey των Η.Π.Α..

ESPA