Προπλάσματα τροφίμων

Τα προπλάσματα τροφίμων είναι αληθοφανή μοντέλα που έχουν το πραγματικό μέγεθος αλλά και τα οπτικά χαρακτηριστικά των τροφίμων που απεικονίζουν.

Αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο διατροφικής εκπαίδευσης αφού με άμεσο τρόπο μπορούν να καταστήσουν σαφή την ποσότητα του εκάστοτε τροφίμου.