Προπλάσματα τροφίμων

food

Τα προπλάσματα τροφίμων είναι αληθοφανή μοντέλα που έχουν το πραγματικό μέγεθος αλλά και τα οπτικά χαρακτηριστικά των τροφίμων που απεικονίζουν.

Αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο διατροφικής εκπαίδευσης αφού με άμεσο τρόπο μπορούν να καταστήσουν σαφή την ποσότητα του εκάστοτε τροφίμου.

ESPA