Ο ρυθμός που τρώω επηρεάζει το βάρος μου;

 

Οι διατροφικές συμπεριφορές, όπως και οι δίαιτες, είναι σύμμαχοι στις προσπάθειές μας να χάσουμε βάρος.

Μια τέτοια συμπεριφορά είναι ο ρυθμός που τρώμε. Έχει σημασία να γνωρίζουμε πώς αυτή μπορεί να επηρεάσει το βάρος μας.

Ίσως έχετε παρατηρήσει πως όταν τρώμε γρήγορα τείνουμε να τρώμε και περισσότερο. Μάλιστα, ο ρυθμός που τρώμε έχει γίνει αντικείμενο μελετών, και έχει συνδεθεί με την παχυσαρκία. Εδώ, θα ασχοληθούμε με μία επιθεώρηση που ρίχνει περισσότερο φως σ ’αυτή τη σχέση.

Τρώγοντας Burger

Από περισσότερες από τρεις χιλιάδες μελέτες που εξετάστηκαν, 23 ικανοποιούσαν όλα τα κριτήρια. Συνολικά, στις μελέτες αυτές συμμετείχαν περίπου 107,000 άνθρωποι, από 18 έως 65 ετών.

Στην πλειοψηφία τους αυτοί ήταν άντρες άνω των 40 ετών. Δύο μελέτες έγιναν στις ΗΠΑ, μία στη Κορέα, μία στη Νέα Ζηλανδία ενώ όλες οι υπόλοιπες στη Ιαπωνία. Η παχυσαρκία ορίστηκε με τη χρήση του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), πιο συγκεκριμένα υπέρβαροι/ παχύσαρκοι ήταν όσοι είχαν ΔΜΣ ίσο ή μεγαλύτερο από 25.

Ο ΔΜΣ υπολογίζεται αν διαιρέσουμε το βάρος (σε κιλά) με το ύψος (σε μέτρα) στο τετράγωνο. Από τη μεριά του ο ρυθμός που τρώμε δεν ήταν ομοιόμορφα ορισμένος, σχεδόν κάθε μια μελέτη έδωσε τον δικό της.

Αναλύοντας τις μελέτες καταγράφηκε συσχέτιση μεταξύ του ρυθμού που τρώμε από τη μια μεριά  και από την άλλη του ΔΜΣ και της παχυσαρκίας. Ο ΔΜΣ συνδέεται θετικά, δηλαδή όσοι έτρωγαν γρηγορότερα κατέγραψαν και υψηλότερες τιμές ΔΜΣ. Για την ακρίβεια όσοι έτρωγαν αργά είχαν κατά μέσο όρο μικρότερο ΔΜΣ κατά 1.78.

Ομοίως θετική ήταν και η σχέση μεταξύ ρυθμού και παχυσαρκίας. Το ενδεχόμενο να είναι κάποιος παχύσαρκος ήταν υψηλότερο αν έτρωγε γρήγορα. Όσοι έτρωγαν γρήγορα ήταν 2.15 φορές πιθανότερο να είναι παχύσαρκοι. Τέλος, σε μελέτες που περιλάμβαναν διαβητικούς, η μέση διαφορά στο ΔΜΣ μεταξύ των δύο γκρουπ ήταν χαμηλότερη. Δεν ίσχυε το ίδιο για την παχυσαρκία.

Είναι ξεκάθαρο πώς το να τρώμε αργά μπορεί να συμβάλει, μεταξύ άλλων διατροφικών συμπεριφορών, στο να διατηρήσουμε ένα υγιές επίπεδο βάρους ή ακόμα και στο να χάσουμε βάρος.

 

Πηγή

Ohkuma T, Hirakawa Y, Nakamura U et al. (2015) Association between eating rate and obesity: a systematic review and meta-analysis, International Journal of Obesity, 39: 1589-1596.

ESPA