Βρεφική ανάπτυξη, τρόπος ζωής και διαβήτης

lifestyleΟι συνθήκες που επικρατούν ενόσω ακόμα είμαστε στη κοιλιά της μάνας μας επιδρούν στο ρίσκο να παρουσιάσουμε διαβήτη τύπου ΙΙ αργότερα. Ωστόσο αυτό το ρίσκο επηρεάζεται και από τον μετέπειτα τρόπο ζωής μας. Ποια είναι η μεμονωμένη επίδραση της βρεφικής ανάπτυξης αφενός και του τρόπου ζωής αφετέρου στη εμφάνιση διαβήτη; Υπάρχει από κοινού επίδρασή τους;

Πρόσφατα έγινε μια μελέτη για αν απαντήσει ακριβώς αυτό. Συνολικά 149,794 άνθρωποι συμμετείχαν. Στο ξεκίνημα της μελέτης κανείς τους δεν έπασχε από καρδιοαγγειακά, καρκίνο και διαβήτη. Όλοι έδωσαν πληροφορίες για το βάρος γεννήσεώς τους, το τι έτρωγαν, την άσκηση, το κάπνισμα, πόσο αλκοόλ κατανάλωναν και το σωματικό τους βάρος. Το βάρος γεννήσεως χρησιμοποιείται εδώ ως δείκτη βρεφικής ανάπτυξης. Οι μετρήσεις ζαχάρου καταγράφηκαν από τους ίδιους τους συμμετέχοντες  και επιβεβαιώθηκαν αργότερα με ένα ερωτηματολόγιο. Ο τρόπος  ζωής αποτιμήθηκε με τη χρήση πέντε δεικτών: δίαιτα, κάπνισμα, άσκηση, κατανάλωση αλκοόλ και Δείκτης Μάζας Σώματος. Για κάθε συμμετέχοντα και οι πέντε δείκτες είχαν μια τιμή είτε 0 είτε 1.

Το ρDiabetesίσκο διαβήτη τύπου ΙΙ βρέθηκε πως σχετίζεται θετικά με το χαμηλό βάρος γέννησης και με τον ανθυγιεινό τρόπο ζωής. Φάνηκε επίσης πως και οι δύο παράγοντες επιδρούν και συνδυαστικά εκτός από μεμονωμένα. Αυτό το δεδομένο ίσως υποδηλώνει πως, σε κάποιες περιπτώσεις, ο διαβήτης τύπου ΙΙ ίσως μπορεί να αποφευχθεί αν διαχειριστούμε το βάρος, την άσκηση, το κάπνισμα και το ποτό σωστά. Η συνολική επίδραση στο ρίσκο εμφάνισης διαβήτη μπορεί να αναλυθεί ως εξής: ένα 22% αποδίδεται στο χαμηλό βάρος κατά τη γέννηση, στο τρόπο ζωής αποδίδεται ένα 59% και ένα 18% στον συνδυασμό τους. Η αύξηση στο ρίσκο ήταν ισχυρότερη στις γυναίκες απ’ ότι στους άντρες. Απ’ την άλλη η συνδυαστική επίδραση ήταν πιο εμφανής σε νεότερους παρά σε μεγαλύτερους συμμετέχοντες. Τα αποτελέσματα δείχνουν και μια σχέση μεταξύ υψηλού βάρους κατά τη γέννηση και την εμφάνιση διαβήτη τύπου ΙΙ σε γυναίκες. Επίσης, υψηλός ΔΜΣ φαίνεται να σχετίζεται με το υψηλό βάρος γέννησης και το διαβήτη τύπου ΙΙ.

Συμπερασματικά πρέπει να σημειώσουμε ότι παρά το ότι το χαμηλό βάρος γέννησης αυξάνει το ρίσκο διαβήτη τύπου ΙΙ δεν ήταν ξεκάθαρο αν μπορούμε αυτό να το μετριάσουμε με τον τρόπο ζωής μας. Παρόλα αυτά φαίνεται πως βρεφική ανάπτυξη και ενήλικος τρόπος ζωής όντως επηρεάζουν την εμφάνιση διαβήτη τύπου ΙΙ.

 

Πηγή

Li Y.,Ley S.H., Tobias D.K. et al (2015) Birth weight and later life adherence to unhealthy lifestyles in predicting type 2 diabetes: prospective cohort study, BMJ, 351:h3673.

ESPA